تماس با ما تماس با ما

  تهران – خیابان ولیعصر – ابتدای بزرگراه نیایش روبروی درب جنوبی پارک ملت – ساختمان وزارت نیرو – طبقه همکف – مرکز اطلاعات علمی، اسناد و کتابخانه


رئیس مرکز : 81606538                 صندوق پستی : 1996833611

 بخش امانت: 81606541                       نمابر: 81606524

libmoe@moe.gov.ir  :پست الكترونيكي

 http://www.lib.moe.gov.ir  :وب سایت