نشریات الکترونیکی نشریات الکترونیکی

 

نشریات الکترونیکی  

http://www.zrec.co.ir/Lists/EMagazine/AllItems.aspx ماهنامه الکترونیکی شرکت برق منطقه ای زنجان

http://www.asreertebat.com

هفته نامه عصر ارتباط
http://acharweb.com/ آچاروب؛ مجله اینترنتی فناوری اطلاعات و کامپیوتر

http://www.zanrooz.com

مجله اینترنتی زن روز
http://magazine.ashiyane.org آشیانه؛ مجله الکترونیکی هک و امنیت 
http://www.gooyait.com/ مجله اینترنتی گویا آی تی
http://tech24.ir مجله اينترنتي موبايل و تكنولوژي
 http://dowran.ir دوران؛ ماهنامه الکترونیکی تاریخ معاصر ایران 
 http://www.daneshmag.com مجله دانش 
 http://www.hesabras.org حسابرس؛ دوماهنامه تحلیلی، اطلاع رسانی، پژوهشی سازمان حسابرسی 
 http://onlinemanagers.ir مدیران آنلاین؛ مجله الکترونیکی 
 http://mediaj.ir/online مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی 
 http://doctoreman.ir مجله الکترونیکی سلامت 
 http://www.tarikhsazan.ir نشریه و رسانه الکترونیکی موفقیت 
 http://sepidemag.ir سپیده سحر؛ مجله الکترونیکی ویژه امام عصر (عج)
 http://www.bineshjournal.ir مجله الکترونیکی بینش 
http://www.daneshmandonline.ir/users/index.aspx ماهنامه الکترونیکی علمی، فنی دانشمند